Wettelijke vermeldingen 

Leasys België, Jules Cockxstraat 8-10, B-1160 Oudergem 

Ondernemingsnummer bij Kruispuntbank van Ondernemingen: 0678.856.478 - BTW-nummer: BE678856478 

Leasys Belgium is het Belgische filiaal van Leasys S.p.A., met maatschappelijke zetel te: Corso Agnelli 200, 10135 Turijn, Italië, maatschappelijk kapitaal 77.979.400 euro, belastingwetboek en RC van Turijn nr. 08083020019 

De site www.leasys.com wordt beheerd voor de activiteiten van het bedrijf: 

 

SERVICEVOORWAARDEN 

LEASYS Belgium heeft deze site toegankelijk gemaakt op het adres "www.leasys.com" (hierna de "Site") ter informatie van zijn gebruikers. De gebruiker van de website wordt gedefinieerd als elke persoon die toegang heeft tot de site om deze te raadplegen en / of toegang te krijgen tot de informatiediensten van LEASYS Belgium en zijn netwerk.  

Toegang tot en gebruik van deze site zijn onderhevig aan deze " Wettelijke vermeldingen " en aan de toepasselijke wet- en / of regelgeving. Toegang tot deze site en het gebruik van de verschillende functionaliteiten impliceren de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de gebruiker van alle bepalingen van deze Wettelijke vermeldingen. 

Het doel van deze algemene gebruiksvoorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden van de Site te definiëren, evenals de gebruiksvoorwaarden van de volgende diensten: 

- Vind een dealer 

- Neem contact op met de klantenservice van LEASYS België 

- Configureer uw voertuig online en vraag indien nodig een offerte aan voor dit voertuig 

- Raadpleeg op maat gemaakte aanbiedingen voor professionals 

Het bedrijf dat eigenaar is van de site behoudt zich het recht voor om deze Wettelijke vermeldingen en alle elementen, producten of diensten die op de site worden gepresenteerd, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en bij te werken. Al deze wijzigingen zijn bindend voor gebruikers die deze Wettelijke vermeldingen met betrekking tot de site moeten raadplegen. 

Alle inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot grafische afbeeldingen, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf LEASYS Belgium op met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. 

Het is ten strengste verboden in de zin van de sectie met betrekking tot intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht om de merken van de FCA Bank SpA Group en / of het logo ervan te gebruiken of te reproduceren, alleen of in combinatie, om welke reden dan ook, en in het bijzonder voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LEASYS Belgium. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door het Wetboek van economisch recht. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. 

We raden de volgende minimale configuratie aan om te profiteren van alle functies van het platform en een optimale browse-ervaring te krijgen: 

Navigator 

Microsoft Internet Explorer: 10.x of hoger 

Mozilla Firefox: 20.x of hoger 

Chrome: 26.x of nieuwere versie 

Safari: 5.x of nieuwere versie 

 

Minimale videoresolutie: 1024x768 

Deze wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. 

INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN 

1. Informatie over producten en diensten 

De aangeboden inhoud vormt een algemene voorstelling van het aanbod van producten en diensten van LEASYS Belgium. 

De informatie die op de site wordt verspreid (teksten, afbeeldingen, foto's, enz.) Is louter algemeen en informatief van aard en wordt louter ter informatie verstrekt. Om nauwkeurige en actuele informatie te verkrijgen, in het bijzonder over de prijzen, beschikbaarheid, kenmerken, inhoud en varianten van de verschillende producten en diensten die op deze site verschijnen, raden wij u aan contact op te nemen met de goedgekeurde partner van uw keuze, de enige die bevoegd is om nauwkeurige informatie te verstrekken over de kenmerken en prijzen van de producten en diensten die het op de markt brengt. 

LEASYS Belgium voert een beleid van permanente ontwikkeling van de producten en diensten van zijn netwerk en behoudt zich het recht voor om de gerelateerde informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in het bijzonder die met betrekking tot de kenmerken en prijzen van de aangeboden producten, zonder dat dit enige aansprakelijkheid oploopt. 

De verschillende producten die op de site worden gepresenteerd, bevatten waarschijnlijk varianten (standaarduitrusting, optionele uitrusting of accessoires op voertuigen, specifieke servicevoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke modellen, motoren, uitrustingsniveaus, enz.). Aangezien LEASYS Belgium niet alle aanbiedingen of al zijn aanbiedingen op de Site kan presenteren, raden wij u aan om contact op te nemen met de goedgekeurde partner van uw keuze voor aanvullende en individuele informatie. 

De informatie die op deze site verschijnt, is die van kracht op het moment van het plaatsen of de laatste update van de verschillende pagina's van de site. Er kunnen wijzigingen zijn opgetreden sinds de laatste update, en daarom raden we u aan contact op te nemen met de goedgekeurde partner van uw keuze om de laatste wijzigingen te kennen die mogelijk zijn opgetreden. 

2. met betrekking tot prijzen 

De prijzen die op de site verschijnen, zijn alleen ter informatie. Ze zijn ontleend aan het tarief dat van kracht was op de datum van de laatste update van de verschillende pagina's van de Site. Dit zijn maximale adviesprijzen. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Voor voertuigen zijn registratierechten en kosten in verband met het opstellen van het kentekenbewijs niet inbegrepen in de aangegeven prijzen. 

Om informatie te krijgen over de huidige prijzen, raden we u aan contact op te nemen met de erkende partner van uw keuze. 

In feite bepalen de goedgekeurde partners van het netwerk onafhankelijk de prijzen van de producten en diensten die ze op de markt brengen. Alle informatie op deze site wordt alleen ter informatie verstrekt. Geen enkele verwijzing naar deze site kan de informatie van een geautoriseerde distributeur vervangen. 

De gegevens die op deze site verschijnen en met name betrekking hebben op financiering, zijn niet contractueel. De eventuele opname van uw contactgegevens op deze site houdt geenszins een contractuele verbintenis in en vormt geen kredietaanbod. 

NEEM CONTACT OP : 

Heeft u vragen over uw contract, uw voertuig, het terugbrengen van het voertuig, ... 

 

Op het volgende telefoonnummer: 

02702 65 74 

 

En naar het volgende e-mailadres: 

customercare.be@leasys.com 

Heeft u vragen over een prijsaanvraag: 

Op het volgende telefoonnummer: 

02702 69 69 

 

En naar het volgende e-mailadres: 

Quotations.be@leasys.com 

 

Als u vragen heeft over de bescherming van uw gegevens: 

 

Op het volgende telefoonnummer: 

02702 65 74 

 

En naar het volgende e-mailadres: 

Privacy.be@leasys.com